POPRZEZ NEGOCJACJE

Dochodzić się do nich będzie poprzez negocjacje ze związkiem, porozumienia z reprezentantami załogi (mężami zaufa­nia, delegatami do spraw bezpieczeństwa) lub poprzez wspólne orga­ny kierownictwa i załogi. W zasadzie porozumienie dotyczy tylko poszczególnych zakładów pracy. Wbrew żądaniom związków nie prze­widuje się współdecydowania na szczeblu koncernu czy przedsię­biorstwa wielozakładowego.W razie braku porozumienia w rokowaniach lokalnych będzie się poszukiwać rozwiązania sporu w negocjacjach centralnych. W toku takich negocjacji strony mogą zwrócić się do wspólnej Rady Roz­woju Efektywności i Współdecydowania, a także przekazać spor do rozstrzygnięcia przez Radę Arbitrażową Układu o Efektywności Współdecydowaniu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.