POSTULATY I NACISKI

W wyniku postulatów i nacisków związków zawodowych, nie­jednokrotnie wykraczających poza swoje wąsko traktowane kom- peteńcje, parlament i administracja państwowa podejmowały licz­ne decyzje korzystne dla szwedzkich pracowników. W polityce oświatowej związki energicznie zabiegały o stworze­nie starszym osobom pracującym możliwości kształcenia na równi z młodzieżą. Obecnie każdy pracownik ma prawo pobierać naukę na każdym szczeblu nauczania, a jego nieobecność w pracy z tego tytułu jest usprawiedliwiona. Może też starać się o stypendium państwbwe, rekompensujące część zarobków utraconych z powodu nauki. SACO/SR przyczyniła się do udoskonalenia systemu pomocy materialnej dla studentów i do reformy studiów wyższych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.