POSZCZEGÓLNE ELEMENTY SYSTEMU

Obecnie w skład typowego systemu kompute­rowego wchodzi: mikrokomputer, konsola, sta­cja dysków (zwykle miękkich) d drukarka. Przez określenie „konsola” autor rozumie tu mo­nitor + klawiaturę. Jak zatem widać, określe­nie „system mikrokomputerowy” jest typowym określeniem hardwarowym i nie należy go my­lić z softwarowym terminem „mikrokomputero­wy system operacyjny”. Poszczególne elementy systemu mikrokompu­terowego mogą być oczywiście rozwiązywane przez projektantów na różne sposoby, ale zosta­je w zasadzie zachowana struktura blokowa. Przykładu odstępstwa od tej struktury dostar­czają tzw. kieszonkowe mikrokomputery, np. Radio Shack. Inne, raczej już nie znaczące róż­nice, to budowa pamięci zewnętrznej w postaci pamięci kasetowej oraz brak projektowanego specjalnie dla potrzeb danego systemu mikro­komputerowego monitora telewizyjnego. Kon­kurencyjnym rozwiązaniem jest tu użycie w charakterze monitora zwykłego odbiornika tele­wizyjnego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.