POWAŻNY UDZIAŁ ZWIĄZKÓW

Poważny był udział związków w zreformowaniu systemu podat­kowego. LO i TCO wspólnie zmierzały do tego, by w związku z in­flacją dokonać zmiany tabel opodatkowania i złagodzić warunki uzyskania świadczeń socjalnych, a także ograniczyć tytuły do zmniejszania dochodów podlegających opodatkowaniu. SACO/SR optowała raczej za wprowadzeniem kategorii „dochodu netto” (po uwzględnieniu inflacji świadczeń i podatków) i uczynieniem z niej punktu wyjścia w rokowaniach z pracodawcami. W sprawach dotyczących rodziny ruch związkowy propagował równość płci w pracy i w rodzinie. LO i TCO domagały się umożli­wienia kobietom zdobywania kwalifikacji w zawodach zwyczajowo „męskich”, dostosowania godzin pracy do potrzeb rodziny, likwi­dacji różnego rodzaju barier (komunikacja, sieć handlowa itp.), wydłużających czas pobytu pracowników, zwłaszcza kobiet, poza domem.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.