POWTARZALNY ELEMENT

O tym, ile razy dana pętla ma być wykonana, aby osiągnąć przewidywany algorytmem skutek, decyduje zwykle charakter -algorytmu. W naszym przypadku graniczną liczbą realizacji pętli jest cztery, co zostało za­gwarantowane w odpowiedniej instrukcji wa­runkowej. Innym powtarzalnym elementem sieci dzia­łań nie wymienianym w spisie standardowym symboli jest procedura. Zdarza się bardzo często, że wykonując dany algorytm musimy powtórzyć wielokrotnie taki sam ciąg operacji na różnych etapach jego realizacji. Ten właśnie powtarzający się ciąg instrukcji nosi nazwę pro­cedury. Budując sieć działań danego algorytmu możjia, zamiast powtarzać kilka razy taki sam układ graficzny instrukcji, odwołać się po prostu do pojęcia procedury.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.