PRACE KONSTRUKCYJNE

Równolegle Charles-Babbage prowadził pra­ce konstrukcyjne nad innego typu maszyną ma­tematyczną, zwaną maszyną analitycz­ną. W konstrukcji tej maszyny z 1833 r. za­warta była idea wszystkich późniejszych ma­szyn cyfrowych. Została ona mianowicie podzie­lona na dwie odrębne części. Jedną z nich by­ła pamięć (ang. storę), która stanowiła prze­chowalnię dla operandów. Drugą częścią był arytmometr liczący. Do niego trafiały ope- randy z pamięci, na których maszyna wykony­wała działania. Wyniki tych działań znów wra­cały do pamięci, skąd mogły być pobrane do po­nownego wykorzystania.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.