PRAKTYKA SZWECKIEGO ŻYCIA

Związki zawodowe wcześnie i szybko stały się uznanym przez państwo, pracowników i pracodawców wyrazicielem interesów świa­ta pracy. Istnienie trzech odrębnych central związkowych nie po­mniejsza roli ruchu związkowego, który stanowi poważną siłę w szwedzkim systemie politycznym i społeczno-ekonomicznym.Ustawodawstwo szwedzkie w niewielkim stopniu ingeruje w sto­sunki między pracodawcami a związkami zawodowymi i umacnia rolę obu stron, pozostawiając dużo problemów do bezpośredniego regulowania w umowach zbiorowych.Praktyka szwedzkiego życia politycznego umożliwia szerokie sto­sowanie zasad nieformalnego dyskutowania ze związkami zawodo­wymi nad problemami społeczno-ekonomicznymi, konsultowania z nimi projektów decyzji państwowych oraz udział związkowej reprezentacji w kolegialnych kierownictwach organów administra­cji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.