PRAWO I OBOWIĄZEK

Od 1977 r. prawo i obowiązek negocjowania kompleksowo regu­luje ustawa o współdecydowaniu z 3 czerwca 1976 r. Zobowiązuje ona dyrekcje przedsiębiorstw bądź do wszczęcia negocjacji w razie dokonywania jakichkolwiek większych zmian związanych z sytua­cją pracowników, bądź przystąpienia do rokowań proponowanych przez związki zawodowe. Jeżeli rozmowy na szczeblu zakładowym nie przynoszą porozumienia, to każda ze stron może żądać przeka­zania sporu centralom krajowym. Do momentu rozstrzygnięcia spo­ru pracodawcy nie wolno powziąć decyzji w spornej sprawie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.