PRECYZYJNE DZIAŁANIA

Zawiera ona bowiem warunek, od którego zależy dalsze nasze działanie w obrębie danego algorytmu. Można by na tym poprze­stać*, ale programiści umówili, się jeszcze wy­różniać instrukcje wejścia-wyjścia, które określają typ i sposób przekazu informa­cji przed wykonaniem algorytmu i potem. Gdy dowiemy się wreszcie, czym jest program maszyny cyfrowej, okaże się, że ten pomysł jest dość rwygodny. Tak więc, aby otrzymać gra- fizyczny obraz algorytmu, zwany fachowo s i e- cią ‚/Jziałań lub mniej precyzyjnie — sche­matem’blokowym programu (ang. floiochart), wystarczy reprezentować w wymaganej kolej­ności trzy typy instrukcji w. postaci. symboli graficznych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.