PROGRAM FEDERACJI

Z kolei program Federacji, podkreślając, że we wszy­stkich cywilizowanych narodach świata rozpoczęła się walka między ciemiężcami a ciemiężonymi, między kapitalistami a robotnikami, żądał wprowadzenia ustawowego przepisu w sprawach: ośmiogodzin­nego dnia pracy; odpowiedzialności pracodawców za wypadki przy pracy; zakazu zatrudniania dzieci w wieku poniżej lat 14.W działalności swej te pierwsze związkowe organizacje robotnicze kierowały się niektórymi ideałami socjalistycznymi, bliższymi jed­nak reformistycznym koncepcjom F. Lassalle’a niż marksistowskiej teorii rewolucji socjalistycznej. Nie sprzyjało to skuteczności ich działania; ponadto rozdzierane też były sporami wewnętrznymi nę­kane brakiem konsekwencji w działaniu, słowem — niedojrzałe po­litycznie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.