PRZEKSZTAŁCANIE INFORMACJI

Ich zadaniem jest przekształce­nie informacji zrozumiałej dla nas, a wyrażanej zazwyczaj w postaci ciągu liczb dziesiętnych, tabel, tekstu itp., w informację zrozumiałą dla maszyny, czyli w odpowiednie słowa binarne. Jak widać na rys. 22, proces wprowadzania danych jest kontrolowany przez blok ste­r o w a n i a procesora (odpowiednia strzałka na rysunku od sterowania do urządzeń wejścio­wych).Należy podkreślić, że informacja wprowadza­na do maszyny nie podlega przetworzeniu w informatycznym sensie tego słowa, a jedynie zmienia się jej postać fizyczna po przejściu przez urządzenia wejściowe.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.