PRZYJĘTA ZASADA

LO przyjęła zasadę „odpowiedzialnego wywierania presji na spo­łeczeństwo przez strajk”30. W statucie Federacji z 1941 r., znowe­lizowanym w 1951 r., znajduje to odzwierciedlenie w klauzuli stwierdzającej, że związek zawodowy bez pozwolenia władz cen­tralnych Federacji nie może ogłosić strajku, jeśli strajkujący i ci, którym strajk uniemożliwia pracę, stanowią ponad 3 proc. ogółu członków danego związku albo „znaczną liczbę” członków innych związków. Ogólną zasadą w statucie jest udzielanie pozwole­nia na przystąpienie do strajku, ale wymienione w nim wyjątki od tej zasady w praktyce zapewniają LO kontrolę nad wszelkimi le­galnymi akcjami strajkowymi. Statut przyznaje Zarządowi pra­wo oceniania, czy strajk nie będzie kłopotliwy dla innych związ­ków i całego ruchu związkowego lub czy nie zagrozi istotnym inte­resom społecznym oraz — w przypadku stwierdzenia takich zagro­żeń — prawo wyrażenia weta wobec zamiarów związku .

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.