PRZYNALEŻNOŚĆ DO KATEGORII

Do tej kategorii należą w szczególności decyzje w takich sprawach, jak: zamknięcie przedsiębiorstwa, reorganizacja, rozszerzenie za­kresu działania, a także kwestie ważne z punktu widzenia poszcze­gólnych pracowników, na przykład przeniesienie do innej pracy. Oprócz tego na pracodawcy ciąży obowiązek przystąpienia do roz­mów z zakładowym klubem związkowym na każdy inny lemat, jeśli tego zażąda organizacja związkowa. W przypadku, gdy nego­cjacje nie przyniosą porozumienia, każda ze stron (lokalny zarząd związku zawodowego lub pracodawca) może skierować sprawę do swych central krajowych. Do czasu zakończenia rozmów pracodaw­ca nie ma prawa podejmowania decyzji w danej sprawie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.