RADYKALNE POSTULATY

Program ten opowiadał się jednocześnie za „takim zorganizowaniem produk­cji, które zwiększyłoby wpływ, odpowiedzialność, niezależność i bez­pieczeństwo pracowników”, a konkretnie — za „koordynacją go­spodarki pod kontrolą społeczeństwa”. Podkreślał zarazem, że w tym celu „potrzebna jest nacjonalizacja zasobów naturalnych, przedsiębiorstw przemysłowych, instytucji kredytowych, środków transportu i komunikacji”Te radykalne postulaty w latach czterdziestych nie zostały wpro­wadzone w życie wskutek sukcesu wyborczego partii burżuazyj- nych w 1948 r. , ale również dlatego, że „liczne kręgi społeczeń­stwa uważały problemy bezpieczeństwa i dobrobytu za pilniejsze od kwestii własności” . LO występowała również w roli inicjatora reform socjalnych i ekonomicznych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.