REALIZOWANA CZĘŚĆ PROJEKTU

W 1966 r. Kongres LO przyjął program przewidujący docelowo uformowanie 22 związków branżowych zamiast istniejących wtedy 37. Dotychczas zrealizowano znaczną część tego projektu; w wyniku połączeń pozostało już tylko 25 związków. W” sektorze prywatnym działają 23 związki. Największe z nich tworzą metalowcy (450 tys.), pracownicy budownictwa i handlu (po 150—160 tys.). Pozostałe dwa związki wyodrębniono na zasadzie sektorowej. Jeden z nich skupia ponad 600 tys. pracowników przedsiębiorstw komunalnych, drugi ponad 200 tys. pracowników państwowych.Tworzące się związki były pierwotnie branżowymi lub zawodo­wymi organizacjami lokalnymi, afiliowanymi do lokalnych federacji.Z czasem przekształciły się one w lokalne sekcje związków krajo­wych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.