REPREZENTOWANIE INTERESÓW

To sformułowanie wyraża aspiracje LO do reprezentowania in­teresów szwedzkiego świata pracy, traktowanego jak rzesza oby­wateli zainteresowanych całokształtem zagadnień życia społecznego. LO definiuje więc tu siebie jako grupę nacisku działającą przede wszystkim na rzecz określonych reform społecznych, choć zadań tych nie precyzuje bliżej. Tak ogólnikowe sformułowanie poli­tycznych celów LO wynika stąd, że od początku szwedzki robotni­czy ruch związkowy uznawał ideologiczne przywództwo SAP i po­pierał jej politykę.Do 1909 r. powiązania między LO i SAP były ujęte w statucie LO. Pierwszy statui; z 1898 r. wymagał od organizacji afiliowanych w LO zbiorowego przystąpienia do partii socjaldemokratycznej. Dwa lata później ten obowiązek został zniesiony, LO zapowiedzia­ła tylko, że będzie dążyć do wprowadzenia zbiorowego członkostwa związków w SAP.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.