REZULTAT POLITYKI

Rezultatem tej polityki są wysokie zyski najbardziej dochodowych przedsiębiorstw i koncernów, sprzyjające ich ekspansji i pomna­żające dochody właścicieli.Wychodząc z tych przesłanek, Kongres LO w 1971 r. powołał grupę roboczą do zbadania sprawy wpływu pracowników na aku­mulację kapitału. Kierownictwo tej grupy powierzono znanemu ekonomiście Rudolfowi Meidnerowi. „Raport Meidnera” w tej spra­wie został opublikowany w 1975 r., a po dyskusji i konsultacjach, w zrewidowanej wersji, .przedstawiono go następnemu Kongresowi . LO w 1976 r.Kluczową zasadą tej propozycji było przekazywanie przez przed­siębiorstwo 20 proc. kwoty zysków netto, w formie nowo emitowa­nych akcji, na konto „pracowniczych funduszów inwestycyjnych”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.