REZULTAT WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Rezultatem wspólnych przedsięwzięć LO i SAP był między inny­mi wspomniany już Powojenny program ruchu robotniczego (1944 r.) oraz wspólny program działania na rzecz „demokracji eko­nomicznej” (1978 r.), a z programów o mniejszym znaczeniu dwa raporty: Równość (lata 1967 i 197.2) i program polityki ekonomicz­nej (1972 r.). Program z 1944 r. stał się ostatecznie programem partyjnym socjaldemokratów. Głosił on ostrą krytykę społeczeń­stwa kapitalistycznego i postulował zwiększenie społecznego wpły­wu na wykorzystanie środków produkcji i zasobów ekonomicznych kraju. Jego pierwszy punkt stwierdzał, że „celem socjaldemokracji jest przekształcenie struktury ekonomicznej społeczeństwa bur- żuazyjnego tak, by prawo kierowania produkcją znalazło się w rę­kach ogółu obywateli, by większość była niezależna od kapitali­stycznej mniejszości, a porządek społeczny .

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.