RÓŻNE PRZYPADKI

W obydwu powyższych przykładach, dla uprosz­czenia zapisu, pominęliśmy znak przecinka od­dzielający część całkowitą od ułamkowej, który, analogicznie jak-w. przypadku – liczb, przedsta­wionych w – systemie dziesiętnym,; winien się – znajdować z.’ lewej strony przed’cyframi zna­czącymi ułamka właściwego;  Podobńiejak:w przypadku liczb całkowitych podani tu prosty algorytm wyznaczania kolej­nych ‚cyfr’.rozwinięcia dwójkowego, ułamków właściwych przedstawionych  w  systemie dzie­siętnym;Aby uzyskać takie rozwinięcie, należy znalezc część całkowitą kolejnych iloczynów, liczby. 2 przez, liczby, z których; pierwszą stanowi roz- wijańy ułamek, a następne są częściami ułamko­wymi poprzednich iloczynów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.