ROZWÓJ HISTORYCZNY

Ten pierwszy etap — etap formowania się ruchu związkowego, charakteryzowała konfrontacja stanowisk wobec celów oraz form organizacyjnych związków zawodowych. Szerszy program działania, obejmujący zagadnienia społeczno-polityczne, reprezentowały takie organizacje, jak: Szlachetny Zakon Rycerzy Pracy (Noble Order of the Knights of Labor), założony w 1869 r., Międzynarodowy Związek   fe­deracja Związków Zawodowych i Organizacji Robotniczych Stanów Zjednoczonych i Kanady (Federation on Trades and Labor Union of the United States and Canada), założona w 1881 r. Te organizacje podejmowały pierwsze próby zintegrowania w jednym związku wszystkich robotników, niezależnie od narodowości, płci, rasy, po­glądów, wyznania i kwalifikacji fachowych. Program Zakonu Ry­cerzy, oparty na zasadzie powszechności członkostwa, zawierał m. in. takie postulaty, jak upaństwowienie kolei i środków łączności oraz ważniejszych instytucji użyteczności publicznej, wprowadzenie kon­troli państwa nad bankami, zorganizowanie biur pracy — stanowych i federalnego.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.