SAMODZIELNY UKŁAD

Oczywiście sam mikroprocesor nie będąc układem samodzielnym nie tworzy jeszcze mi­krokomputera. Podobnie jak w przypadku du­żych komputerów, mikroprocesor należy uzu­pełnić blokami pamięci, a także urządzeniami wejścia-wyjścia, aby otrzymać całość zwaną mikrokomputerem. Obecnie taka organizacja mikrokomputera wydaje się całkiem naturalną konsekwencją or­ganizacji „dorosłych” komputerów. O tym, że nie zawsze było to jednak tak oczywiste, można edę łatwo przekonać śledząc historię mikrokom­puterów. Pojawienie się mikroprocesora było warunkiem koniecznym, ale nie wystarczają­cym do zbudowania pierwszych mikrokompu­terów. I dopiero wysiłki takich ludzi, jak Ste- ven Jobse, Stephen Wozniak, Ed Roberst czy Adam Osborne, sprawiły, że mikrokomputer zo­stał zrealizowany jako konkretne urządzenie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.