SKALA POPULARYZACJI

Innym zjawiskiem towarzyszącym mikro- komputeryzacji była nie spotykana dotychczas skala popularyzacji tego nowego typu kompu­tera. Szczególne zasługi położył tu Adam Os- bome, przy czym popularyzacja mikrokompute­rów w jego rozumieniu nie miała stanowić wy­łącznie reklamy nowego typu sprzętu..Ideę po­pularyzacji Osbome połączył z procesem samo­kształcenia się użytkowników mikrokompute­rów, którzy wcześniej nie mieli w ogóle nic do czynienia z inf ormatyką. Samokształceniu miało służyć specjalnie w tym celu powołane przez Adama Osbome’a wydawnictwo drukujące pod­ręczniki dla użytkowników mikrokomputerów. Wydawnictwo to wydało do chwili obecnej przeszło pięćdziesiąt pozycji na temat mikro­komputerów, o różnym zakresie tematycznym i stopniu trudności. Wśród tych pięćdziesięciu pozycji znaleźć można zarówno elementarną An introduction to microcomputers.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.