SKRZYNKA GRAFICZNA

Owe symbole,-przyjęto nazywać skrzynkamii rysować w.pewien określo­ny i standardowy sposób. Należy tu jednak do­dać, że pełna standaryzacja w tej materii do­tychczas nie istnieje. Różne publikacje mogą zawierać nieco odmiennie rysowane skrzynki. Sieć działań zwykle „zaczynamy i kończymy skrzynką graniczną. Ma ona kształt owalny i wskazuje miejsce, gdzie sieć działań algory­tmu zaczyna się i kończy .Skrzynka operacyjna ilustrująca operację lub kilka operacji prostych ma z reguły kształt pro­stokątny, z wypisaną wewnątrz treścią instruk­cji. Sposób zapisu instrukcji wewnątrz skrzynki jest dowolny.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.