ŚRODKI Z FUNDUSZÓW

Środki z tych funduszów, wymienione na nowo emitowane akcje danego przedsię­biorstwa, umożliwiłyby związkom zawodowym korzystanie z praw współwłaściciela i z czasem dałyby pracownikom kontrolę nad przemysłem. Te koncepcje wywarły znaczny wpływ na treść nowe­go programu SAP, przyjętego w 1975 r., chociaż formalnie w pra­cach komisji programowej LO tym razem nie uczestniczyła. W 1978 r. partyjno-związkowa grupa robocza wspólnie opraco­wała tzw. drugą wersję „funduszów pracowniczych”, której wszak­że nie przedstawiono do akceptacji zjazdowi partii (1978 r.) z uwa­gi na kontrowersyjne przyjęcie jej przez społeczeństwo szwedzkie.Inne szwedzkie centrale związkowe są, formalnie rzecz biorąc, neutralne politycznie, ale wskaźnikiem preferencji, którym się kie­rują, mogą być dane obrazujące przynależność członków tych związków do partyjnych frakcji parlamentarnych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.