STAN WYJŚCIA

Gdy prąd nie płynie, to oczywiś­cie mamy do czynienia ze staniem wyjścia 0. Przepływ prądu definiuje stan 1 na wyjściu. W 1906 r. amerykański radiotechnik Lee de Forest (1873—1916) konstruuje pierwszą lampę wzmacniającą — triodę. Rozpoczyna się roz­wój współczesnej elektroniki. Trioda z punktu widzenia ‘ informatycznego mogła stanowić i      przez krótki okres istotnie stanowiła czynny element przełączający. Lampy elektronowe by­ły już pod pewnymi względami całkiem intere­sującą ofertą dla potencjalnych konstruktorów maszyn matematycznych. Duża zawodność lam­py elektronowej spowodowała jednak zaniecha­nie konstrukcji lampowych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.