STANDARYZACJA

Standaryzacja stwarza dość wygodną sytuację dla użytkownika. Użytkownik bowiem w istocie nie jest zainteresowany szczegółami konstruk­cyjnymi komputera. Program raz napisany ma działać, a użytkownik nie powinien tracić zbyt wiele czasu na uczenie się nowych instrukcji wejścia-wyjścia, instrukcji obsługi stacji dy­sków, modemu czy drukarek. Są to szczegóły, które przeważnie leżą poza sferą zainteresowa­nia użytkownika, skupionego głównie oia wyni­kach programu.  Wszystkie te problemy usuwa ujednolicenie systemu operacyjnego. Co więcej, producenci sprzętu nie muszą uzgadniać szeregu szczegó­łów technicznych w celu zapewnienia progra­mowej kompatybilności (czyliodpowie- dniości, ale niezbyt ściśle wyrażonej ’ tym dzi­wolągiem słownym, używanym przy podobnych jak ta okazjach) swoich wyrobów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.