STATUS PRAWNY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SZWECJI

W szwedzkich legislacjach dotyczących pracowników można wy­odrębnić dwie grupy: akty wyraźnie dotyczące związków zawodowych i mające na celu zapewnienie pokoju na rynku pracy; ustawodawstwo socjalne, regulujące pewne aspekty stosunków między pracownikami a pracodawcami, m. in. czas pracy, upraw­nienia do rent i emerytur, wymiar urlopów, formy współdecydo­wania pracowników. Mimo że w parlamencie, zwłaszcza w latach dwudziestych i trzy­dziestych, toczyły się liczne dyskusje i rozpatrywane były różne projekty ustaw dotyczących praw organizacji zarówno pracodaw­ców, jak i pracowników, uchwalono tylko cztery akty legislacyjne- o    pośrednictwie w konfliktach (1920 r.), o umowach zbiorowych (1928 r.), o Sądzie Rynku Pracy (1928 r.), o prawie do tworzenia stowarzyszeń i prowadzenia rokowań zbiorowych (1936 r.).

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.