STOPIEŃ POŚREDNI

Istnieje jeszcze pewien stopień pośredni języ­ków programowania — języki zw;ane a s s e m- b 1 e r a m i, ściśle związane z procesorami. (p. rozdz. 4) danego komputera. W tym sensie są one bliższe raczej językom wewnętrznym niż. językom wyższego rzędu. Każda rodzina ma­szyn, a nawet każdy typ procesora posiada wła­sny assembler. Assemblery nie są jednak bez­pośrednio rozumiane przez komputer, co czyni je z kolei bliższymi językom wyższego rzędu.Aby program napisany w assemblerze mógł być rozumiany przez komputer, należy go prze­tłumaczyć na język wewnętrzny. Zadanie to jak większość wewnętrznych problemów, infor­matyki, można zalgorytmizować, a uzyskany algorytm — wyrazić, programem . napisanym, w języku wewnętrznym.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.