STOPIEŃ SCALENIA

Na jednej płytce półprzewodnika konstruktorzy starali się umie­szczać coraz więcej elementów, takich jak tran­zystory, diody, oporniki itp. Wszystkie te ele­menty układu stanowią jedną całość w małym kawałku monokryształu krzemu.Ze względu na stopień scalenia wśród obec­nie produkowanych wyróżnia się układy o m a- łym stopniu scalenia — SSI (Smali Scalę Integration), średnim stopniu scalenia — MSI (Medium Scalę Integra­tion), dużym stopniu scalenia — LSI (Large Scalę Integration) i bardzo du­żym stopniu scalenia (Very Large Scalę Integration) — VLSI.Pierwszymi cyfrowymi układami scalonymi typu SSI były wprowadzone przez firmę Syl- wania w 1962 r., a następnie masowo produko­wane przez firmę Texas Instruments układy TTL (Transistor Transistor Logic).

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.