STOSOWANIE SANKCJI

Układ Podstawowy zabrania stosowania sankcji ekonomicznych, takich jak: strajki, lokauty, blokady i bojkoty, jeśli miałyby one przeszkodzić w korzystaniu z praw obywatelskich (na przykład z wolności religijnych czy politycznych), w wywiązywaniu się z obowiązków obywatelskich (jak pomoc organom publicznym, zło­żenie świadectwa w sądzie) lub służyć jako represje za takie lub inne stanowisko zajęte w minionym konflikcie. Układ zapewnia też możliwość pozostania neutralnym w konflikcie na rynku pracy, dając gwarancję ochrony interesów „neutralnej, trzeciej strony podczas trwania konfliktu. Nie określa on ściśle, kim jest owa „trzecia strona”. W myśl Układu nie jest nią na przykład m. in. łamistrajk, pracodawca zatrudniający łamistrajków, osoba, insty­tucja lub organizacja udzielająca pomocy stronom konfliktu, filia przedsiębiorstwa zaangażowanego w konflikt lub kontrolowana przez to przedsiębiorstwo inna spółka.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.