STWIERDZENIE UPRZYWILEJOWANIA

Aby nie stwarzać uprzywilejowanej sytuacji pracownikom z naj­bardziej dochodowych zakładów, dysponujących największymi i naj­szybciej rosnącymi „funduszami”, przyjęto, że „fundusze” będą w dyspozycji przedstawicielstwa reprezentującego wszystkich pracow­ników. Według projektu sformułowanego w „raporcie Meidnera” pra­codawca nie może „wykupić się od wpływu pracowników” na spra­wy zakładu. Środki „funduszów” mają bowiem stanowić nie wpłaty gotówkowe, lecz nowo emitowane akcje, powiększające kapitał za­kładowy. O sposobie ich wykorzystania decydować miałoby, jak zwykle, ogólne zgromadzenie akcjonariuszy, z tym, że w odpowied­niej proporcji uczestniczyliby w nim upoważnieni przez związki dysponenci „funduszów pracowniczych”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.