SYSTEMY OPERACYJNE

Niestety, na tym świecie nie ma nic za dar­mo. Systemy operacyjne zajmują sporo pamię­ci operacyjnej komputera, a w przypadkach bardziej skomplikowanych muszą czasami re­zydować także częściowo w pamięci zewnę­trznej na dysku lub dyskietkach. Ta jedyna niedogodność nie stanowi jednak dostatecznej przeszkody, aby rezygnować z posiadania do­brego systemu operacyjnego. System operacyjny pojęciowo jest przedsta­wicielem tzw. soft war u (ang. software), przy czym przez termin ten rozumiemy opro­gramowanie komputera w ogóle. W pojęciu tym mieści’się zatem nie tylko zbiór progra­mów obsługujących działanie samego kompute­ra, takich jak systemy operacyjne, ale także wszelkie oprogramowania służące użytkowni­kom komputerów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.