SYTUACJA GOSPODARCZA

Do połowy łat siedemdziesiątych sytuacja gospodarcza była na ty­le dobra, że umożliwiała skojarzenie tych dwu celów. Przejście w fazę kryzysu na przełomie lat 1976—1977 zaostrzyło tendencję spadku zatrudnienia w eksportowych gałęziach przemysłu i przy­hamowało tempo wzrostu w transporcie, handlu i innych usługach prywatnych. Ale wskutek ekspansji sektora publicznego, a czę­ściowo także dzięki środkom uruchomionym na mocy ustawy z 1976 r. — o współdecydowaniu — liczba zatrudnionych nie zma­lała. Firmy powstrzymujące się od zwalniania pracowników otrzy­mały dotacje na prowadzenie kursów zawodowych, trwających chociażby pół roku. Liczba słuchaczy tych kursów na początku wynosiła 100 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej tylko 10 tys. 

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.