SYTUACJA GRUP PRACOWNICZYCH

Sytuacja tych grup pracowniczych została uregulowana dopiero w dekrecie o prawie do negocjacji urzędników państwowych (1937 r.) oraz w ustawie o prawie do negocjacji pracowników sa­morządowych (1940 r.). Obydwa akty wprowadziły instytucję kon­sultacji organów administracji z organizacjami pracowników, po­zostawiając jednak decyzje wyłącznie w gestii pracodawcy. Osta­tecznie dopiero w 1966 r. wszyscy pracownicy najemni, niezależnie od stanowiska i charakteru pracy, zostali objęci przepisami analo­gicznymi do ustawy z 1936 r.Ustawa z 1936 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami do końca upowszechniła formę umowy zbiorowej jako podstawy regu­lowania kwestii związanych z warunkami i stosunkami pracy.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.