SZCZEGÓLNA SEKWENCJA

Proces budowania takiej szczególnej se­kwencji bramek w układzie scalonym może się^ odbywać dwojako.Po pierwsze, żądaną sekwencję bramek moż­na utworzyć w samym procesie produkcji ukła­du scalonego stanowiącego schemat, pamięci. Pamięć taka posiada raz na zawsze ustaloną za­wartość, która ujawnia się po włączeniu zasila­nia i którą można wykorzystać w programie, odczytując całą lub jej część. Z tego powodu pamięci nieulotne wytworzone tą metodą no­szą nazwę pamięci typu . ROM (ang. Read Only Memory).Drugim sposobem wytworzenia pamięci stałe j jest wykonanie układu (połączeń w obwodzie scalonym podatnych na przepalenie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.