SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA

Szczególne uprawnienia przyznała związkom zawodowym ustawa o   ochronie pracowników z 1974 r., zastąpiona w 1978 r. ustawą środowisku pracy. Daje ona delegatom do spraw bezpieczeństwa pracy prawo przerwania pracy na stanowisku, które uznają 2;a nie­bezpieczne dla pracownika. Decyzja taka obowiązuje dopóty, dopóki pracodawca nie wprowadzi wymaganych zmian lub nie uzyska zgody państwowego Inspektoratu Pracy na wznowienie pracy. Dzięki tym przepisom związki spodziewają się uzyskać wpływ na planowanie nowych miejsc pracy, zakup nowych maszyn itp. spra­wy, sądząc, że przedsiębiorstwa będą skłonne uwzględniać zdanie delegatów w stadium planowania i projektowania, aby potem uniknąć kosztownych przestojów .

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.