SZWECKIE PRAWO

Szwedzkie prawo traktuje związki zawodowe jak stowarzyszenia które me przejawiają samodzielnej aktywności produkcyjnej, ma­jącej na celu popieranie i umacnianie ekonomicznych interesów swoich członków. Toteż ustawodawstwo w Szwecji nie wymaga od nich rejestracji, ani jawnego gospodarowania funduszami, ani też stosowania przewidzianych prawem sposobów powoływania władz. Związki zawodowe zostały de facto usankcjonowane przez ustawę o    pośrednictwie w konfliktach przemysłowych z 1906 r., która mil­cząco zaakceptowała praktykę rokowań zbiorowych i zobowiązy­wała tylko pracodawców i związki do informowania państwowego mediatora o przebiegu rokowań.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.