SZWEDZKI MODEL ORGANIZACYJNY

Szwedzki model organizacyjny związków zawodowych pierwotnie nie przewidywał funkcji męża zaufania załogi. W praktyce jego rolę spełniał przewodniczący klubu, który jednak przede wszystkim był ogniwem w łańcuchu pionowych powiązań związkowych. Pra­cowników wobec pracodawcy reprezentowała sekcja lokalna. Do­piero w 1974 r. przyjęto w Szwecji ustawę sankcjonującą działanie związków w przedsiębiorstwach. Między innymi zabrania ona zwal­niania lub przenoszenia do gorszej pracy męża zaufania (z reguły przewodniczącego klubu zakładowego), przyznając mu prawo zaj­mowania się sprawami organizacji związkowej w godzinach pracy za pełnym wynagrodzeniem.Działalność sekcji lokalnych z reguły jest ograniczona do kwestii organizacyjno-administracyjnych, takich jak: zapewnienie łączności między centralą a klubami, zbieranie składek członkowskich, nad­zorowanie pracy klubów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.