TENDENCJA DO CENTRALIZACJI

Tendencja do centralizacji, wyrażająca się w zmniejszaniu się liczby związków afiliowanych do LO, znajduje swoje przedłużenie w redukcji liczby organizacji lokalnych. W 1948 r. w ramach LO dzia­łało prawie 9 tys. sekcji lokalnych, podczas gdy obecnie jest ich nie­całe 2 tysiące. Sekcje stały się na tyle silne finansowo, że mogą za­trudniać etatowy personel merytoryczny oraz biurowy i odciążyć aktyw związkowy; dzięki temu ożywiła się działalność klubów zakła­dowych. Zgodnie z typowym statutem związku branżowego (opartym na statucie wzorcowym, uchwalonym przez LO w 1935 r.) do zadań klubów fabrycznych należy organizowanie załóg robotniczych i re­prezentowanie ich w stosunkach z pracodawcą. W negocjacjach z pracodawcą kluby mogą korzystać z pomocy sekcji lub związku krajowego. Zasadniczo klub powinien odbywać walne zebrania czte­ry razy w roku, a jego rada co miesiąc, jednak w mniejszych klu­bach te reguły nie są ściśle przestrzegane.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.