TYP PÓŁPRZEWODNIKOWY

Po takim „wymazaniu” informacji pa­mięć typu EPROM jest ponownie gotowa do za­programowania, czyli zapisania w niej zupełnie nowej ^informacji, przy czym operację progra­mowania i wymazywania pamięci można, po­wtarzać dowolną ilość razy. Jeszcze innym typem półprzewodnikowej p a- mięcd stałej (nieulotnej) jest pamięć ty­pu EAROM (ang. Electrically Alterable Read Only Memory). Pamięć tę można programować na nowo za pomocą specjalnego obwodu ele­ktrycznego. Jak na razie, jej wadą jest powol­ne zanikanie zapisanej w niej informacji, a tak­że degradacja zakodowanej informacji przy każdym procesie odczytu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.