UCZESTNICTWO W ROKOWANIACH

Pracodawca uczestniczy w ro­kowaniach albo osobiście, albo też w jego imieniu może występować organizacja pracodawców. Prawo to zobowiązuje każdą ze stron do uczestnictwa w rokowaniach, których procedurę pozostawia do uzgodnienia między stronami .W wersji oryginalnej ustawa w sprawie rokowań zbiorowych odnosiła się tylko do stron równych, z formalnego punktu widzenia dysponujących równą siłą przetargową. Z przyznanych przez nią praw nie mogli więc korzystać pracownicy państwowi i samorzą­dowi, zatrudniani przez organy władzy na zasadzie powołania do służby, łub ci, których obowiązki służbowe określało prawo pow­szechne, a za ich naruszenie groziła sankcja przewidziana w kodek­sie karnym.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.