UDZIAŁ ORGANIZACJI

Udział organizacji w następnych stadiach prac legislacyjnych zapewnia procedura opiniowania projektów ustaw. Konstytucja szwedzka wymaga, aby ministrowie przez złożeniem projektu usta­wy na forum rządu zasięgnęli opinii stron zainteresowanych. Za­zwyczaj ministrowie zwracają się do agend rządowych, samorzą­dów lokalnych i zainteresowanych organizacji społecznych o wyra­żenie opinii co do propozycji przygotowanych przez komisje lub administrację. Opinie te wraz z propozycją i rekomendacją rządo­wą są składane w parlamencie, gdzie zapadają ostateczne rozstrzyg­nięcia. Z danych przytoczonych przez N. Elvandera wynika, że najczęściej ministrowie zwracają się o opinię do organizacji prze­mysłowców (w 141 przypadkach w 1967 r.) i eksporterów (137); drugą grupę stanowią organizacje pracownicze: TCO (109), LO (106), SACO (103), które wyraźnie wyprzedzają SAF (88) .

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.