UDZIAŁ PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w Szwecji, przy istniejącej ówcześnie strukturze przemysłu i mechanizmie interwencjonizmu państwowego, zaczęły występować symptomy spadku efektywności gospodarowania. „Racjonalizacja struktury produkcji” i „solidarna polityka płac” oprócz korzystnego przyspie­szenia tempa wzrostu ekonomicznego przyniosły również zjawiska negatywne, jak: wzrost dysproporcji między różnymi branżami regionami; koncentracja własności i władzy ekonomicznej; wzrost intensywności pracy; niekorzystne zmiany w postawach spo­łecznych; trudności w zapewnieniu równowagi ekonomicznej (de­ficyt w obrotach z zagranicą, szybki wzrost cen, deficyt w bud­żecie państwowym).

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.