UMOWY ZBIOROWE

Ostateczne ustalenia w sprawie reżimu rozstrzygania sporów o in­terpretację i stosowanie umów zbiorowych wprowadziła ustawa umowach zbiorowych z 1928 r. Zobowiązywała ona strony do pokojowego rozwiązywania konfliktów i przekazywania ich w ostat­niej instancji Sądowi Pracy, powołanemu jednocześnie oddzielną ustawą. W myśl tych postanowień umowa zbiorowa jest pisemnym porozumieniem zawartym między pracodawcą (lub związkiem pra­codawców) a związkiem zawodowym w sprawie warunków pracy płac dla członków związku. Ustawa nie sprecyzowała, kto może być stroną umowy i jakie warunki musi spełniać związek zawodo­wy, pozostawiając to do uznania zainteresowanych stron.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.