URZĘDY RYNKU PRACY

Urzędy rynku pracy stale, nie­zależnie od sytuacji na rynku pracy, wydają zlecenia na przy­gotowywanie dokumentacji tych robót, dzięki temu decyzja o przy­stąpieniu do ich wykonania może być powzięta niemal natychmiast po pojawieniu się bezrobocia. W ostatnich latach w związku z okre­śloną strukturą socjalną rzesz bezrobotnych (spora liczba kobiet i młodzieży, a wśród niej absolwentów szkół) rośnie znaczenie ro­bót publicznych oraz miejsc pracy w służbie zdrowia, archiwach i biurach. Urząd Rynku Pracy ma też gotowe programy zamówień publicznych, które lokuje w tych gałęziach przemysłu, gdzie po­jawiają się trudności z utrzymaniem zatrudnienia.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.