USTAWA O UDZIALE PRACOWNIKÓW W PODEJMOWANIU DECYZJI

W wyniku prac „Komisji 32 artykułu” oraz na podstawie opinii o   jej raporcie, składanym przez zainteresowane organizacje, po­wstała ustawa o udziale pracowników w podejmowaniu decyzji, uchwalona 3 czerwca 1976 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia. Jej postanowienia dotyczą w praktyce całego szwedzkiego rynku pracy, z wyjątkiem tych instytucji publicznych, w których dodatkowe obowiązki pracownicze wynikają ze specjalnego Układu Podstawowego (biura organizacji politycznych, środków masowej informacji, instytucji kulturalnych itp.).Główną innowacją w tej ustawie jest rozszerzenie istniejącego w ustawodawstwie od 1936 r., a stosowanego w praktyce społecz­nej od końca XIX w., prawa i obowiązku prowadzenia negocjacji. Zgodnie z ustawą każdy pracodawca jest zobowiązany przed pod­jęciem ważniejszych decyzji rozpocząć z własnej inicjatywy nego­cjacje ze związkami zawodowymi działającymi w przedsiębiorstwie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.