UTRWALENIE INFORMACJI

Informację potrafimy utrwalić w jpostaci stanów fizycznych układów materialnych i ma­my świadomość istnienia takich elementów ele­ktronicznych, ‚które zdolne są zapamiętać ele­mentarne porcje informacji oraz realizować działania posługując się algebrą Boole’a. Mate­matyczny aspekt problemu stanowi tu wygodny pomost między algorytmem a światem fizycznie istniejącym, który powinien odwzorować i prze­chować naszą informację.Zadane algorytmy są realizowane z udziałem elektronicznych maszyn cyfrowych, co stanowi kwintesencję metody informatyki.   Czytelnik zapewne już zauważył, że przynajmniej teore­tycznie każdy z problemów rozwiązywany z udziałem elektronicznych maszyn cyfrowych mógłby być rozwiązany bezpośrednio przez człowieka, a raczej sztab ludzi, ale ile wymaga­łoby to czasu!

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.