UTRZYMANIE SIŁY NABYWCZEJ

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych gwarantowało to tylko utrzymanie siły nabyw­czej na poziomie z 1975 r., a w latach osiemdziesiątych znacznie poniżej tego poziomu. Te dane jednakże nie w pełni ilustru;ą sy­tuację, nie uwzględniają bowiem zmian, jakie zaszły w czasie pracy, w wymiarach podatków i świadczeń. Z powodu braku materiału statystycznego, który pozwoliłby przedstawić zależności między tymi wielkościami, można tylko stwierdzić, że mniej więcej do ro­ku 1977 stały wzrost stopy opodatkowania obniżał dynamikę wzro­stu płac dyspozycyjnych bardziej, niż przyspieszały ją świadczenia socjalne. Siła nabywcza dochodów dyspozycyjnych rosła zatem nie­co wolniej niż płace realne. Sytuację gospodarstw domowych po­prawiało natomiast podejmowanie pracy przez kobiety.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.