UŻYWANY JĘZYK

Język używany w takiej rozmowie powinien byc całkowicie jednoznaczny oraz zrozumiały dla obu stron- Ponadto powinien gwarantować takie bogactwo form, aby można było nim wy­razie zbudowany algorytm. Języki naturalne, takie jak polski, łacina czy angielski, me posiadają wszystkich tych cech w stopniu wymaganym przez komputer. Acz­kolwiek ich bogactwa form nie można, nego­wać, to wiele do życzenia pozostawia precyzja, me mówiąc już o tym, że języki etniczne (natu­ralne) zrozumiałe są jedynie, dla twórcy algo­rytmu. Komputer, nie przygotowany odpowied­nio, na pewno ich nie zrozumie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.