W PÓŹNIEJSZYCH LATACH

W latach późniejszych wpływ obciążeń podatkowych i dochodów ze świadczeń socjalnych nieco zmalał, większy natomiast wpływ na niższy poziom dochodów realnych miała mniejsza liczba przepra­cowanych godzin. Mimo wszystko płace realne w drugiej połowie lat siedemdziesiątych wzrastały szybciej od produktu społecznego brutto, a więc sprzyjały zmniejszaniu się różnic w dochodach z pracy i własności, ale jednocześnie silnie zakłóciły równowagę w stosunkach ekonomicznych z zagranicą i spowodowały znaczny deficyt w obrotach handlowych.Podejmując próbę oceny wpływu szwedzkich związków zawo­dowych na podział dochodów trudno jednoznacznie stwierdzić, że jest to wpływ duży czy mały. Właściwiej byłoby mówić tu o całym ruchu socjaldemokratycznym, który w swojej polityce socjalnej potrafił osiągnąć znaczne rezultaty, stosując jednocześnie we wza­jemnym uwarunkowaniu środki polityki płac, polityki podatkowej polityki socjalnej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.